ค้นหา

คณะวิศวะฯ เปิดรับ ป.โท-เอก หลักสูตรใหม่ ปี 2565✨
--------
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
💗รับสมัครบัดนี้ – 19 สิงหาคม 2565
✏ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
✏ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
⭐สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม⭐
.
>>>> ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี เลือกเรียนแผน ก2 (ทำวิทยานิพนธ์) หรือแผน ข (การค้นคว้าอิสระ) และระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโท หรือเทียบเท่า หลักสูตร 3 ปี เรียนวันอาทิตย์ และ/หรือ วันเสาร์
คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
.
💻สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://shee.ru.ac.th
💬สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารลายสือไทย (LTB)
📲โทร. 081-458-4159 หรือ 0-2310-8000 ต่อ 3314,3348

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการศึกษาพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(รุ่น๑๒) ตั้งเเต่บัดนี้ถึง ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
รายละเอียดเพิ่มเติม >>https://drive.google.com/.../1XhSAmjf9fIOirG7roR7.../view...
สอบถามโทร.๐๕๕-๙๔๕๑๑๒-๔

**ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2565  >> Click...
© 2022 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย.ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 Designed By งานสารสนเทศ

เมนูหลัก