ค้นหา

Image
Image
>>แบบสอบถามโครงการเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
     ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรพิมลลักษณ พระบรมราชินี
>>แบบประเมินโครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี65
>>แบบประเมิน 17 มกราคมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
>>แบบสอบถามโครงการเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้า
    สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
>>แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ สาขาวิทยบริการฯจ.สุโขทัย
>>แบบสอบถามโครงการจัดกิจกรรมครบรอบวันสถาปนา ''มหาวิทยาลัยรามคำแหง''
>>แบบสอบถามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ
>>แบบประเมินเว็ปไซต์ออนไลน์
>>แบบสอบถามโครงการเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

>> พบปะเยี่ยมเยือนนักศึกษาศิษย์เก่า
>> วิธีการสอบออนไลน์และทดลองส่งกระดาษคำตอบ
>> แนะนำการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต​ ป.ตรี​ ส่วนภูมิภาค

>> ru openhouhe
>>เเนะนำระบบการเรียนการสอนผ่านระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย
>>เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่จบเป็นบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

ตลอดจนผู้ผ่านการเรียนรู้ศาสตร์แขนง วิชาการ ฝึกฝนตนเป็นอย่างดียิ่ง สมฐานะภาพแห่งศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ทั้งมีความรู้ คู่คุณธรรม ดำรงตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ สังคม และส่วนรวม โดยมีจุดยึดมั่นแห่งสถาบันชาติ ศาสน์
กษัตริย์ประเทศไทย

           มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเสมอภาค และความสัมพันธ์อันดีของเลือด "น้ำเงิน-ทอง"
ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 055-945112-4  www.sukhothai.ru.ac.th  เพจ https://www.facebook.com/rusukhothai/

สารสนเทศนักศึกษา พรีดีกรี
สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาตรี
สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาโท
© 2022 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย.ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 Designed By งานสารสนเทศ

เมนูหลัก