แจ้งรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักศึกษารับบัตรประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย
หมายเหตุ : นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวให้ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุโขทัย
ติดต่อสอบถามรายละเอียด 055-611641
  - เตรียมสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ


© 2019 ม.รามคำแหง สุโขทัย. All Rights Reserved. Designed By งานสารสนเทศ (Aphirak)