คู่มือการลงทะเบียนเรียน

สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

 สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ภาค 2/61 และ ซ่อม 1/61

ตารางบรรยายภาค 1 ปีการศึกษา 2562

ตารางบรรยายภาค 1 ปีการศึกษา 2562


ตารางบรรยายสรุประดับปริญญาตรีภาค 1 ปีการศึกษา 2562

ตารางบรรยายสรุประดับปริญญาตรีภาค 1 ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

 ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

ระบบรับสมัครและลงทะเบียนเรียนส่วนภูมิภาค

 ระบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาทางอินเทอร์เน็ต

 ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาคทางอินเทอร์เน็ต

พิมพ์บาร์โค้ดรหัสวิชา 7 หลัก สำหรับการลงทะเบียน

ระบบกรอกข้อมูลล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้สมัครเรียน ด้วยตนเอง ณ สาขาวิทยบริการฯ (ต่างจังหวัด)

© 2020 ม.รามคำแหง สุโขทัย. All Rights Reserved. Designed By งานสารสนเทศ (Aphirak)