ค้นหา

คู่มือการลงทะเบียนเรียน

**คู่มือการลงทะเบียนเรียน(สารสนเทศของนักศึกษา)**

 

สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ภาค1 ปีการศึกษา 2565(น.ศ.เก่า)

 

ตรวจสอบตารางสอบไล่รายบุคคล
ตารางบรรยายจ.-ศ.ภาค1 ปีการศึกษา 2565

ตารางบรรยายจ.-ศ ภาค1 ปีการศึกษา 2565

ตารางบรรยายภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ตารางบรรยายภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (จ.-ศ.)

 

 

 ตารางบรรยายสรุประดับปริญญาตรีภาค 2 ปีการศึกษา 2564

(ตารางบรรยายสรุป) ระดับปริญญาตรีภาค 2 ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

 ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

 

 

 

ระบบรับสมัครและลงทะเบียนเรียนส่วนภูมิภาค

 ระบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาทางอินเทอร์เน็ต

 ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาคทางอินเทอร์เน็ต

พิมพ์บาร์โค้ดรหัสวิชา 7 หลัก สำหรับการลงทะเบียน

ระบบกรอกข้อมูลล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้สมัครเรียน ด้วยตนเอง ณ สาขาวิทยบริการฯ (ต่างจังหวัด)

© 2022 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย.ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 Designed By งานสารสนเทศ

เมนูหลัก