ค้นหา

คู่มือการลงทะเบียนเรียน

สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ภาค1 ปีการศึกษา 2563

สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

 สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค ภาค 2/62 และ ซ่อม 1/62

ตารางบรรยายภาค 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางบรรยายภาค 1 ปีการศึกษา 2563ตารางบรรยายสรุประดับปริญญาตรีภาค 1 ปีการศึกษา 2562

ตารางบรรยายสรุประดับปริญญาตรีภาค 1 ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

 ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

 

 

 

ระบบรับสมัครและลงทะเบียนเรียนส่วนภูมิภาค

 ระบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาทางอินเทอร์เน็ต

 ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาคทางอินเทอร์เน็ต

พิมพ์บาร์โค้ดรหัสวิชา 7 หลัก สำหรับการลงทะเบียน

ระบบกรอกข้อมูลล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้สมัครเรียน ด้วยตนเอง ณ สาขาวิทยบริการฯ (ต่างจังหวัด)

© 2020 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย.ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 Designed By งานสารสนเทศ