Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Get Adobe Flash player
iconn3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
Suporn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร ศุภลักษณ์นารี
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวปริญญาตรี
 3. ข่่าวปริญญาโท
 4. ข่าวรับสมัคร
 5. ภาพข่าวกิจกรรม
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

ประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท

24-01-2014 Hits:357 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท

  ประชาสัมพันธ์ข่าวประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท ในหัวข้อชีวิตและผลงาน สด กูรมะโลหิต คณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิ สด-เนียน กูรมะโรหิต ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรี มห...

อ่านเพิ่มเติม

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพสวนสุโขทัย

13-12-2013 Hits:567 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพสวนสุโขทัย

  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพสวนสุโขทัย (การศึกษาดูงานเพาะเห็ดนางฟ้า) ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเพาะเห็ด บ้านท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 6415...

อ่านเพิ่มเติม
 • 1
 • 2
Prev Next

ปฏิทินการศึกษาส่วนภูมิภาค ภาคฤดูร้อน 2556

25-03-2014 Hits:276 ข่าวปริญญาตรี Super User - avatar Super User

ปฏิทินการศึกษาส่วนภูมิภาค ภาคฤดูร้อน 2556

ปฏิทินการศึกษาส่วนภูมิภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556     DOWNLOAD แบบฟอร์มการลงทะเบียน Click ...

อ่านเพิ่มเติม

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นน…

28-02-2014 Hits:201 ข่าวปริญญาตรี Super User - avatar Super User

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2557

  แก้ไขเปลี่ยนแปลง ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2557   แก้ไขเปลี่ยนแปลง ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค ปี...

อ่านเพิ่มเติม
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาโท (นักศึกษาเก่า) ประจำปี…

07-04-2014 Hits:289 ข่าวปริญญาโท Super User - avatar Super User

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาโท (นักศึกษาเก่า) ประจำปีการศึกษา 2557

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาโท (นักศึกษาเก่า) ประจำปีการศึกษา 2557 Download ...

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนชั้นป…

07-04-2014 Hits:416 ข่าวปริญญาโท Super User - avatar Super User

กำหนดขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 (ปี1)

กำหนดขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโทหนึ่ง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นปีที่ 1 (เทอม 1) Download ...

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดวันเวลาลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโท ประจำภาคเรี…

07-04-2014 Hits:141 ข่าวปริญญาโท Super User - avatar Super User

กำหนดวันเวลาลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 (ปี2)

กำหนดวันลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นปีที่ 2 (เทอม 3) Download ...

อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิ…

01-04-2014 Hits:1001 ข่าวปริญญาโท Super User - avatar Super User

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2556 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   Download ...

อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์…

01-04-2014 Hits:444 ข่าวปริญญาโท Super User - avatar Super User

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2556 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ Download เพิ่มเติม Download ...

อ่านเพิ่มเติม
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

คณะนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ…

คณะนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย รุ่น 6 (8) ภาค 1 ประจำปีการศ...

24-03-2014 Hits:25 ข่าวรับสมัคร Super User - avatar Super User

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ จำนวน 2 ฉบับ (เทียบโอน 4 ฉบับ) 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 3 ฉบับ 4. ส...

21-02-2014 Hits:1592 ข่าวรับสมัคร Super User - avatar Super User

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557

ขยายเวลารับสมัคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 2. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบั...

05-12-2013 Hits:6609 ข่าวรับสมัคร Super User - avatar Super User

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด …

12-03-2014 Hits:161 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ฝ้ายคำเกมส์ ครั้งที่ 12"

  โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด  "ฝ้ายคำเกมส์ ครั้งที่ 12" วันที่ 11 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย   ...

อ่านเพิ่มเติม


046194
ผู้เข้าชมวันนี้ผู้เข้าชมวันนี้173
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้963
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้3486
ผู้เข้าชมเดือนนี้ผู้เข้าชมเดือนนี้8748
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมดจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด46194
ไอพีของคุณ : 54.196.196.72
ออนไลน์ขณะนี้ 4
มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210.
หมายเลขโทรศัพท์ : 055-945112-4, หมายเลขโทรสาร : 055-945112
Website : www.sukhothai.ru.ac.th
Copyright © 2013 Ramkhamhaeng University Sukhothai Campus. All Rights Reserved.

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีและนักเรียน Pre-Degree นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 1/2557 จบ ม.3 ก็เรียนรามได้ โทร.082-7759969 (พี่อ้อ) หรือ 055-945 112-4 (เพิ่มเติม)วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ จ.พิษณุโลก วันที่ 17 - 18 เมษายน 2557 ณ จ.กำแพงเพชร วันที่ 24 - 25 เมษายน 2557 ณ จ.ตาก หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ จำนวน 2 ฉบับ (เทียบโอน 4 ฉบับ) 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 3 ฉบับ 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือคำนำหน้าชื่อการสมรส จำนวน 3 ฉบับ (ถ้ามี) 5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป 6. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (สมัคร Pre-Degree ไม่ต้อง)