มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย - หน้าหลัก
Get Adobe Flash player

-> อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม -> เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวปริญญาตรี
 3. ข่่าวปริญญาโท
 4. ข่าวรับสมัคร
 5. ภาพข่าวกิจกรรม
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

วันสอบไล่ภาค 1/2557 ป.ตรี (ภาคปกติ)

24-10-2014 Hits:61 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันสอบไล่ภาค 1/2557 ป.ตรี (ภาคปกติ)

ปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2557 คลิ๊ก...     ...

อ่านเพิ่มเติม
 • 1
 • 2
Prev Next

ขอประชาสัมพันธ์การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาที่สมัครใ…

07-10-2014 Hits:60 ข่าวปริญญาตรี Super User - avatar Super User

ขอประชาสัมพันธ์การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาที่สมัครใหม่ส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย ขอประชาสัมพันธ์การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาที่สมัครใหม่ส่วนภูมิภาค  ประจำปีการศึกษา 2557 (ธนาคารไทยพาณิชย์) ศูนย์สอบ จังหวัดสุโ...

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การบรรยายสรุปวิชา MGT2101, POL3300, E…

25-07-2014 Hits:339 ข่าวปริญญาตรี Super User - avatar Super User

ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการบรรยายสรุปกระบวนวิชา เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนไม่สามารถมา บรรยายสรุปได้ เพราะมีภารกิจจำเป็นเกี่ยวกับติดราชการ จึงให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาดังกล่าว ติดต่อขอเทป...

อ่านเพิ่มเติม
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

กำหนดวันเวลาลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโท ภาค 2 ปีการ…

03-10-2014 Hits:129 ข่าวปริญญาโท Super User - avatar Super User

กำหนดวันเวลาลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโท ภาค 2 ปีการศึกษา 2557

กำหนดวันเวลาลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโท ภาค 2 ปีการศึกษา 2557  ดาวน์โหลดประกาศ...  COMP.CODE 779...     ...

อ่านเพิ่มเติม
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ รายละเอียดเพิ่มเติม...     ...

03-10-2014 Hits:180 ข่าวรับสมัคร Super User - avatar Super User

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557…

รับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 รอบ 2

หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ จำนวน 2 ฉบับ (เทียบโอน 4 ฉบับ) 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 3 ฉบับ 4. ส...

04-06-2014 Hits:2448 ข่าวรับสมัคร Super User - avatar Super User

อ่านเพิ่มเติม

คณะนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ…

คณะนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย รุ่น 6 (8) ภาค 1 ประจำปีการศ...

24-03-2014 Hits:3203 ข่าวรับสมัคร Super User - avatar Super User

อ่านเพิ่มเติม
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

ภาพบรรยากาศการรับบริจาคโลหิต วันที่ 21 ก…

21-09-2014 Hits:67 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ภาพบรรยากาศการรับบริจาคโลหิต วันที่ 21 ก.ย. 2557

ภาพบรรยากาศการรับบริจาคโลหิต   มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย และโรงพยาบาลจังหวัดสุโขทัย  ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคโล...

อ่านเพิ่มเติม

ติววิชาวิทยาศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์สุพร…

17-09-2014 Hits:70 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ติววิชาวิทยาศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์สุพร ศุภลักษณ์นารี

ติววิชาวิทยาศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์สุพร ศุภลักษณ์นารี   วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น.  ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร ศุภลักษณ์นารี  รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบร...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีการเรีย…

03-08-2014 Hits:149 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการฝึกอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน วันที่ 1 - 3 ส.ค. 2557

โครงการฝึกอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน โครงการฝึกอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสานฝันวัยใส

19-07-2014 Hits:194 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการสานฝันวัยใส

โครงการสานฝันวัยใส  ด้วยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย และมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  กำหนดโครงการ "สานฝันวัยใส" ในวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ โ...

อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำ…

07-07-2014 Hits:385 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 7 กรกฏาคม 2557 {ppgallery}SKTPICTURE/07072557{/ppgall...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร

29-05-2014 Hits:297 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร ณ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2557   {ppgallery}SKTPICTURE/29052557{/ppgallery} ...

อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทประจำปี…

18-05-2014 Hits:408 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา 2557

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา 2557 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา 2557 ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย วันที่ 18 พฤษภาคม 2557 {...

อ่านเพิ่มเติม

การเลือกตั้งสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์…

01-05-2014 Hits:624 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

การเลือกตั้งสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

การเลือกตั้งสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 การเลือกตั้งสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสืบสานและอนุรักษ์มรดกไทย : สืบสาน…

19-04-2014 Hits:282 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการสืบสานและอนุรักษ์มรดกไทย : สืบสานประเพณีสานสัมพันธ์วันมหาสงกรานต์

โครงการสืบสานและอนุรักษ์มรดกไทย : สืบสานประเพณีสานสัมพันธ์วันมหาสงกรานต์ โครงการสืบสานและอนุรักษ์มรดกไทย : สืบสานประเพณีสานสัมพันธ์วันมหาสงกรานต์ วันที่ 19 เมษายน 2557   ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด …

12-03-2014 Hits:832 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ฝ้ายคำเกมส์ ครั้งที่ 12"

  โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด  "ฝ้ายคำเกมส์ ครั้งที่ 12" วันที่ 11 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย   ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่ง…

20-02-2014 Hits:813 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนวังวน ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรีย...

อ่านเพิ่มเติม

ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่ออำเภอทุ่ง…

18-02-2014 Hits:301 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่ออำเภอทุ่งเสลี่ยมและอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่ออำเภอทุ่งเสลี่ยมและอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อ อำเภอทุ่งเสลี่ยมและอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย วันที่ ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 3…

15-02-2014 Hits:309 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 39 ณ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 39 ณ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 39 ณ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ...

อ่านเพิ่มเติม

ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียน…

12-02-2014 Hits:244 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนในอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

  ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนในอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนในอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย วันที่ 1...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมการเพาะและขยายพันธ์พืช

11-02-2014 Hits:397 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการอบรมการเพาะและขยายพันธ์พืช

โครงการอบรมการเพาะและขยายพันธ์พืช โครงการอบรมการเพาะและขยายพันธ์พืช วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557   ...

อ่านเพิ่มเติม

ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อวิทยาลัยอ…

29-01-2014 Hits:526 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

  ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย วันที...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

17-01-2014 Hits:505 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย วันที่ 17 มกราคม 2557 {ppgall...

อ่านเพิ่มเติม

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2557

17-01-2014 Hits:544 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2557

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2557 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ลานพ่อขุนรามคำแหง วันที่ 17 มกราคม 2557   {ppgallery}SKTPICTURE...

อ่านเพิ่มเติม

ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนใ…

15-01-2014 Hits:535 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร

ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อ จังหวัดกำแพงเพชร ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 15 มกราคม 2557   {ppgal...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันเด็ก ณ อบต.เมืองเก่า

09-01-2014 Hits:520 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

กิจกรรมวันเด็ก ณ อบต.เมืองเก่า

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 9 มกรา...

อ่านเพิ่มเติม

ทำบุญสาขาขึ้นปีใหม่ สาขาวิทยบริการฯ จังห…

26-12-2013 Hits:489 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ทำบุญสาขาขึ้นปีใหม่ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย

ทำบุญสาขาเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557 ทำบุญสาขาเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557 ณ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย พร้อมกิจกรรมจับฉลากแลกของขวัญของบุคลากรมหาวิทยาลัย และรองอธิการบดีฝ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมสุขภาพสวนสุโขทัย ครั้งที่…

25-12-2013 Hits:742 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการส่งเสริมสุขภาพสวนสุโขทัย ครั้งที่ 3 (การเพาะเห็ดนางฟ้า)

โครงการส่งเสริมสุขภาพสวนสุโขทัย ครั้งที่ 3 (การเพาะเห็ดนางฟ้า) โครงการส่งเสริมสุขภาพสวนสุโขทัย ครั้งที่ 3 (การเพาะเห็ดนางฟ้า) แปรรูปสินค้าจากเห็ดนางฟ้า ทองม้วนเห็ดนางฟ้า คุ๊กก...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า…

01-12-2013 Hits:522 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม

โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม วันที่...

อ่านเพิ่มเติม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

29-11-2013 Hits:535 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระหว่างวันที่ 2...

อ่านเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร ศุภลักษณ์นารี รอง…

28-11-2013 Hits:495 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร ศุภลักษณ์นารี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย เข้าเยี่ยมพบผู้ว่าราชการจังหวัด

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร ศุภลักษณ์นารี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย เข้าเยี่ยมพบผู้ว่าราชการจังหวัด   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร ศุภลักษณ์นารี รองอธิการบดีฝ่ายว...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครั…

30-10-2013 Hits:476 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครั้งที่ 5 ณ มร.วก.จ.สุโขทัย

โครงการผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครั้งที่ 5 ณ มร.วก.จ.สุโขทัย โครงการผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครั้งที่ 5 ณ มร.วก.จ.สุโขทัย วันที่ 30 ตุลาคม 2556   {ppgallery}SKTP...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพิธีมหาพุทธาภิเษกหล่อพระบรมรูป พ่…

13-10-2013 Hits:585 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการพิธีมหาพุทธาภิเษกหล่อพระบรมรูป พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

โครงการพิธีมหาพุทธาภิเษกหล่อพระบรมรูป พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โครงการพิธีมหาพุทธาภิเษกหล่อพระบรมรูป พ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโข...

อ่านเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร ศุภลั…

11-10-2013 Hits:515 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ยินดีต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร ศุภลักษณ์นารี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย

ยินดีต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร ศุภลักษณ์นารี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร ศุภลักษณ์นารี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย มอบนโยบายในกา...

อ่านเพิ่มเติม

วันรพี วันที่ 7 สิงหาคม 2556

07-08-2013 Hits:769 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันรพี วันที่ 7 สิงหาคม 2556

วันรพี วันที่ 7 สิงหาคม 2556 วันรพี วันที่ 7 สิงหาคม 2556   {ppgallery}SKTPICTURE/07082556{/ppgallery} ...

อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำ…

07-06-2013 Hits:649 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย วันที่ 7 มิถุนายน 2556 ...

อ่านเพิ่มเติม