-> อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม -> เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

Get Adobe Flash player
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวปริญญาตรี
 3. ข่่าวปริญญาโท
 4. ข่าวรับสมัคร
 5. ภาพข่าวกิจกรรม
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

ประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท

24-01-2014 Hits:464 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท

  ประชาสัมพันธ์ข่าวประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท ในหัวข้อชีวิตและผลงาน สด กูรมะโลหิต คณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิ สด-เนียน กูรมะโรหิต ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรี มห...

อ่านเพิ่มเติม

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพสวนสุโขทัย

13-12-2013 Hits:604 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพสวนสุโขทัย

  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพสวนสุโขทัย (การศึกษาดูงานเพาะเห็ดนางฟ้า) ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเพาะเห็ด บ้านท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 6415...

อ่านเพิ่มเติม
 • 1
 • 2
Prev Next

ปฏิทินการศึกษาส่วนภูมิภาค ภาคฤดูร้อน 2556

25-03-2014 Hits:314 ข่าวปริญญาตรี Super User - avatar Super User

ปฏิทินการศึกษาส่วนภูมิภาค ภาคฤดูร้อน 2556

ปฏิทินการศึกษาส่วนภูมิภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556     ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 2556 Click DOWNLOAD แบบฟอร์มการลงทะเบียน Click ...

อ่านเพิ่มเติม

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นน…

28-02-2014 Hits:236 ข่าวปริญญาตรี Super User - avatar Super User

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2557

  แก้ไขเปลี่ยนแปลง ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2557   แก้ไขเปลี่ยนแปลง ระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค ปี...

อ่านเพิ่มเติม
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

กำหนดจัดการเรียนการสอนวิชา RAM 6003 บัณฑิตศึกษา ปร…

24-04-2014 Hits:14 ข่าวปริญญาโท Super User - avatar Super User

กำหนดจัดการเรียนการสอนวิชา RAM 6003 บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดจัดการเรียนการสอนวิชา RAM 6003 บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 Download ...

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดจัดการสอบแก้เกรดอักษรไอ (I) คณะศึกษาศษสตร์ (ส…

17-04-2014 Hits:42 ข่าวปริญญาโท Super User - avatar Super User

กำหนดจัดการสอบแก้เกรดอักษรไอ (I) คณะศึกษาศษสตร์ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

กำหนดจัดการสอบแก้เกรดอักษรไอ (I) คณะศึกษาศษสตร์ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) กระบวนวิชา EDA7097 Download     ...

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนชั้นป…

17-04-2014 Hits:617 ข่าวปริญญาโท Super User - avatar Super User

กำหนดขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 (ปี1)

กำหนดขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโทหนึ่ง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นปีที่ 1 (เทอม 1) Download     ...

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดวันเวลาลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโท ประจำภาคเรี…

17-04-2014 Hits:236 ข่าวปริญญาโท Super User - avatar Super User

กำหนดวันเวลาลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 (ปี2)

กำหนดวันลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโท สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นปีที่ 2 (เทอม 3) Download   ...

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาโท (นักศึกษาเก่า) ประจำปี…

07-04-2014 Hits:353 ข่าวปริญญาโท Super User - avatar Super User

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาโท (นักศึกษาเก่า) ประจำปีการศึกษา 2557

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาโท (นักศึกษาเก่า) ประจำปีการศึกษา 2557 Download ...

อ่านเพิ่มเติม
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

คณะนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ…

คณะนิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย รุ่น 6 (8) ภาค 1 ประจำปีการศ...

24-03-2014 Hits:99 ข่าวรับสมัคร Super User - avatar Super User

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ จำนวน 2 ฉบับ (เทียบโอน 4 ฉบับ) 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 3 ฉบับ 4. ส...

21-02-2014 Hits:1918 ข่าวรับสมัคร Super User - avatar Super User

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557

ขยายเวลารับสมัคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 2. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบั...

05-12-2013 Hits:7111 ข่าวรับสมัคร Super User - avatar Super User

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด …

12-03-2014 Hits:187 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ฝ้ายคำเกมส์ ครั้งที่ 12"

  โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด  "ฝ้ายคำเกมส์ ครั้งที่ 12" วันที่ 11 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย   ...

อ่านเพิ่มเติม


048974
ผู้เข้าชมวันนี้ผู้เข้าชมวันนี้197
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้457
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้2090
ผู้เข้าชมเดือนนี้ผู้เข้าชมเดือนนี้11528
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมดจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด48974
ไอพีของคุณ : 174.129.80.166
ออนไลน์ขณะนี้ 17
มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210.
หมายเลขโทรศัพท์ : 055-945112-4, หมายเลขโทรสาร : 055-945112
Website : www.sukhothai.ru.ac.th
Copyright © 2013 Ramkhamhaeng University Sukhothai Campus. All Rights Reserved.

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีและนักเรียน Pre-Degree นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 1/2557 จบ ม.3 ก็เรียนรามได้ โทร.082-7759969 (พี่อ้อ) หรือ 055-945 112-4 (เพิ่มเติม)วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ จ.พิษณุโลก วันที่ 17 - 18 เมษายน 2557 ณ จ.กำแพงเพชร วันที่ 24 - 25 เมษายน 2557 ณ จ.ตาก หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ จำนวน 2 ฉบับ (เทียบโอน 4 ฉบับ) 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 3 ฉบับ 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือคำนำหน้าชื่อการสมรส จำนวน 3 ฉบับ (ถ้ามี) 5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป 6. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (สมัคร Pre-Degree ไม่ต้อง)