มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย - หน้าหลัก
Get Adobe Flash player

-> อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม -> เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

iconn3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
Suporn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร ศุภลักษณ์นารี
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย

นักศึกษาปริญญาตรี

 1. ประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวปริญญาตรี
 3. ข่าวปริญญาโท
 4. ข่าวรับสมัคร
 5. ภาพข่าวกิจกรรม
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

29-12-2014 Hits:323 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 กำหนดให้มีการรับสมัครวันที่ 20 - 21 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 15.00 น. กำหนดให้มีการลงคณะในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ...

อ่านเพิ่มเติม

วันสอบไล่ภาค 1/2557 ป.ตรี (ภาคปกติ)

24-10-2014 Hits:569 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

วันสอบไล่ภาค 1/2557 ป.ตรี (ภาคปกติ)

ปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2557 คลิ๊ก...     ...

อ่านเพิ่มเติม
 • 1
 • 2
Prev Next

คู่มือการลงทะเบียนภาค 1/2558 และสอบซ่อม ภาค 2 และภ…

09-06-2015 Hits:304 ข่าวปริญญาตรี Super User - avatar Super User

คู่มือการลงทะเบียนภาค 1/2558 และสอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

คู่มือ การลงทะเบียนเรียน สำหรับ นักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2558 และ สอบซ่อม ภ...

อ่านเพิ่มเติม
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

กำหนดการลงทะเบียนเรียน งวดที่ 5 โครงการหลักสูตรนิต…

18-07-2015 Hits:42 ข่าวปริญญาโท Super User - avatar Super User

กำหนดการลงทะเบียนเรียน งวดที่ 5 โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณิตภาคพิเศษ 1/2558

กำหนดการลงทะเบียนเรียน งวดที่ 5 โครงการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณิตภาคพิเศษ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 5 ภาค 1 ปีการศึกษา 2558   ...

อ่านเพิ่มเติม

ผลสอบประมวลความรู้วิชา POL7097 คณะรัฐศาสตร์ ประจำภ…

26-06-2015 Hits:221 ข่าวปริญญาโท Super User - avatar Super User

ผลสอบประมวลความรู้วิชา POL7097 คณะรัฐศาสตร์ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2557

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย ประกาศผลสอบประมวลความรู้ วิชา POL7097 ประจำภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2...

อ่านเพิ่มเติม

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งจบการศึกษาหลักสูตรศึกษาศ…

15-06-2015 Hits:108 ข่าวปริญญาโท Super User - avatar Super User

  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งจบการศึกษา การขึ้นทะเบียนปริญญาและการขอหนังสือสำคัญ ของนักศึกษาส่วนภูมิภาค (คณะศึกษาศาสตร์ การบริหารการศึกษา) ...

อ่านเพิ่มเติม

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งจบการศึกษาหลักสูตรบริหาร…

15-06-2015 Hits:248 ข่าวปริญญาโท Super User - avatar Super User

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งจบการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งจบการศึกษา การขึ้นทะเบียนปริญญาและการขอหนังสือสำคัญ ของนักศึกษาส่วนภูมิภาค (คณะบริหารธุรกิจ) ดาวน์โห...

อ่านเพิ่มเติม
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทส่วนภูมิ…

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2558

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ) ภาค 1 ปีการศึกษา 2558 จ. 1 ธ.ค. 57 - พฤ. 16 เม.ย. 58   ...

27-11-2014 Hits:10713 ข่าวรับสมัคร Super User - avatar Super User

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีส่วนภูม…

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2558

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2558 จ. 23 ก.พ. 2558 - จ. 6 ก.ค. 2558   จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคที่สาขาวิทยบริการฯ (เว้นวันหยุดตรงกับเทศ...

26-11-2014 Hits:10508 ข่าวรับสมัคร Super User - avatar Super User

อ่านเพิ่มเติม
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

การเลือกตั้งสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์…

12-02-2015 Hits:727 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

การเลือกตั้งสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

การเลือกตั้งสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 การเลือกตั้งสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 4…

07-02-2015 Hits:748 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 40 ณ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 40 ณ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 40 ณ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมสุขภาพสวนสุโขทัย (ศึกษาดู…

19-12-2014 Hits:1001 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการส่งเสริมสุขภาพสวนสุโขทัย (ศึกษาดูงานเพาะเห็ดนางฟ้า) ครั้งที่ 4

โครงการส่งเสริมสุขภาพสวนสุโขทัย ครั้งที่ 4 (การเพาะเห็ดนางฟ้า) กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า  50/1 หมู่ 2 บ้านท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 19 ธันวาคม ...

อ่านเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ…

06-12-2014 Hits:1004 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดโรงทานเฉลิมพระเกียรติ

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดโรงทานเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา เมื่อวันที...

อ่านเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมผลิตภัณฑ์ของใช้ในค…

31-10-2014 Hits:1095 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนครั้งที่ 6

โครงการอบรมผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนครั้งที่ 6 โดยได้รับความอนุเคาระห์จากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร ศุภลักษณ์นารี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย เป็นวิทยากร วันศุกร์ที่ 31 ตุล...

อ่านเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศการรับบริจาคโลหิต วันที่ 21 ก…

21-09-2014 Hits:1167 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ภาพบรรยากาศการรับบริจาคโลหิต วันที่ 21 ก.ย. 2557

ภาพบรรยากาศการรับบริจาคโลหิต   มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย และโรงพยาบาลจังหวัดสุโขทัย  ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคโล...

อ่านเพิ่มเติม

ติววิชาวิทยาศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์สุพร…

17-09-2014 Hits:693 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ติววิชาวิทยาศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์สุพร ศุภลักษณ์นารี

ติววิชาวิทยาศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์สุพร ศุภลักษณ์นารี   วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น.  ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร ศุภลักษณ์นารี  รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบร...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีการเรีย…

03-08-2014 Hits:759 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการฝึกอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน วันที่ 1 - 3 ส.ค. 2557

โครงการฝึกอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน โครงการฝึกอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสานฝันวัยใส

19-07-2014 Hits:651 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการสานฝันวัยใส

โครงการสานฝันวัยใส  ด้วยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย และมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  กำหนดโครงการ "สานฝันวัยใส" ในวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ โ...

อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำ…

07-07-2014 Hits:835 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 7 กรกฏาคม 2557 {ppgallery}SKTPICTURE/07072557{/ppgall...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร

29-05-2014 Hits:660 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร ณ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2557   {ppgallery}SKTPICTURE/29052557{/ppgallery} ...

อ่านเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทประจำปี…

18-05-2014 Hits:926 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา 2557

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา 2557 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา 2557 ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย วันที่ 18 พฤษภาคม 2557 {...

อ่านเพิ่มเติม

การเลือกตั้งสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์…

01-05-2014 Hits:1132 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

การเลือกตั้งสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

การเลือกตั้งสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 การเลือกตั้งสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสืบสานและอนุรักษ์มรดกไทย : สืบสาน…

19-04-2014 Hits:659 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการสืบสานและอนุรักษ์มรดกไทย : สืบสานประเพณีสานสัมพันธ์วันมหาสงกรานต์

โครงการสืบสานและอนุรักษ์มรดกไทย : สืบสานประเพณีสานสัมพันธ์วันมหาสงกรานต์ โครงการสืบสานและอนุรักษ์มรดกไทย : สืบสานประเพณีสานสัมพันธ์วันมหาสงกรานต์ วันที่ 19 เมษายน 2557   ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด …

12-03-2014 Hits:1226 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ฝ้ายคำเกมส์ ครั้งที่ 12"

  โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด  "ฝ้ายคำเกมส์ ครั้งที่ 12" วันที่ 11 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย   ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่ง…

20-02-2014 Hits:2268 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนวังวน ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรีย...

อ่านเพิ่มเติม

ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่ออำเภอทุ่ง…

18-02-2014 Hits:718 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่ออำเภอทุ่งเสลี่ยมและอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่ออำเภอทุ่งเสลี่ยมและอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อ อำเภอทุ่งเสลี่ยมและอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย วันที่ ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 3…

15-02-2014 Hits:777 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 39 ณ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 39 ณ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 39 ณ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ...

อ่านเพิ่มเติม

ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียน…

12-02-2014 Hits:658 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนในอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

  ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนในอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนในอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย วันที่ 1...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมการเพาะและขยายพันธ์พืช

11-02-2014 Hits:785 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการอบรมการเพาะและขยายพันธ์พืช

โครงการอบรมการเพาะและขยายพันธ์พืช โครงการอบรมการเพาะและขยายพันธ์พืช วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557   ...

อ่านเพิ่มเติม

ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อวิทยาลัยอ…

29-01-2014 Hits:1223 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

  ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย วันที...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

17-01-2014 Hits:998 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย วันที่ 17 มกราคม 2557 {ppgall...

อ่านเพิ่มเติม

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2557

17-01-2014 Hits:1070 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2557

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2557 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ลานพ่อขุนรามคำแหง วันที่ 17 มกราคม 2557   {ppgallery}SKTPICTURE...

อ่านเพิ่มเติม

ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนใ…

15-01-2014 Hits:1027 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร

ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อ จังหวัดกำแพงเพชร ออกประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 15 มกราคม 2557   {ppgal...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันเด็ก ณ อบต.เมืองเก่า

09-01-2014 Hits:1422 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

กิจกรรมวันเด็ก ณ อบต.เมืองเก่า

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 9 มกรา...

อ่านเพิ่มเติม

ทำบุญสาขาขึ้นปีใหม่ สาขาวิทยบริการฯ จังห…

26-12-2013 Hits:1335 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ทำบุญสาขาขึ้นปีใหม่ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย

ทำบุญสาขาเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557 ทำบุญสาขาเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557 ณ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย พร้อมกิจกรรมจับฉลากแลกของขวัญของบุคลากรมหาวิทยาลัย และรองอธิการบดีฝ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมสุขภาพสวนสุโขทัย ครั้งที่…

25-12-2013 Hits:2088 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการส่งเสริมสุขภาพสวนสุโขทัย ครั้งที่ 3 (การเพาะเห็ดนางฟ้า)

โครงการส่งเสริมสุขภาพสวนสุโขทัย ครั้งที่ 3 (การเพาะเห็ดนางฟ้า) โครงการส่งเสริมสุขภาพสวนสุโขทัย ครั้งที่ 3 (การเพาะเห็ดนางฟ้า) แปรรูปสินค้าจากเห็ดนางฟ้า ทองม้วนเห็ดนางฟ้า คุ๊กก...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า…

01-12-2013 Hits:2058 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม

โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม วันที่...

อ่านเพิ่มเติม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

29-11-2013 Hits:1598 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระหว่างวันที่ 2...

อ่านเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร ศุภลักษณ์นารี รอง…

28-11-2013 Hits:1554 ภาพข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร ศุภลักษณ์นารี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย เข้าเยี่ยมพบผู้ว่าราชการจังหวัด

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร ศุภลักษณ์นารี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย เข้าเยี่ยมพบผู้ว่าราชการจังหวัด   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร ศุภลักษณ์นารี รองอธิการบดีฝ่ายว...

อ่านเพิ่มเติม