ค้นหา

วิธีการเข้าฟังบรรยายสรุป เสาร์-อาทิตย์

>>วิธีการเข้าฟังบรรยายสรุป เสาร์-อาทิตย์<<

>>การเข้าฟังบรรยายสรุปเสาร์ -อาทิตย์ (Online)
 
>> ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 #สำหรับนักศึกษาทุกคน ทุกสาขาวิทยบริการ ทุกคณะ ทุกชั้นปี และพรีดีกรี ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 64 - วันที่ 9 มกราคม 65
 
 
>> #ดูบรรยาย(ผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยรามคำแหง) http://cyberclassroom.ru.ac.th/
 
>>กรณี นศ.ไม่ได้เข้าฟังบรรยายสรุปตามตาราง สามารถดูคำบรรยายย้อนหลังได้ (หลังจากบรรยายสดไปแล้ว ประมาณ 1 สัปดาห์)
>>สามารถดูวีดีโอคำบรรยายย้อนหลังได้ที่
 
>>หากนักศึกษามีข้อคำถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนกระบวนวิชาดังกล่าว ให้นักศึกษา ส่งข้อคำถาม เพื่อให้สาขาฯ ดำเนินการรวบรวมส่งท่านอาจารย์ผู้สอนต่อไป
 
>>วิธีการตรวจสอบวิชาเรียนออนไลน์
เพื่อทำการตรวจสอบวิชาเรียนออนไลน์ ที่ไม่มีในระบบ cyberclassroom หรือ m-learning
>> https://drive.google.com/file/d/1y7YSjNTAXW17VXgo__Y2_DPBx6B98By7/view
 
Download ตารางบรรยายสรุป ภาค 1/64 >>
© 2022 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย.ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 Designed By งานสารสนเทศ

เมนูหลัก