ลิงค์บรรยายสรุป เสาร์- อาทิตย์ (เรียนผ่านระบบ Google meet)

Print

 **ตารางบรรยายสรุป เสาร์ - อาทิตย์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี2565 (สัปดาห์ที่ 7)

 ช่องทางที่ 1.เรียนผ่านระบบ Google meet สามารถสอบถามข้อสงสัยกับท่านอาจารย์ผู้บรรยายได้
 
>>วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 (เรียนผ่านระบบ Google meet คลิกเลือกรายวิชาเพื่อเข้าฟังบรรยาย
 
 
 
 
    
>>วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 (เรียนผ่านระบบ Google meet คลิกเลือกรายวิชาเพื่อเข้าฟังบรรยาย
 
>>วิชา RAM1201
 
>>วิชา MCS1150 (CDM1101)
 
>>วิชา STA2016
 
>>วิชา POL3313
 
 
 
    
ช่องทางที่ 2. ดูบรรยายผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยรามคำแหง >>cyberclassroom คลิก..
 
ช่องทางที่ 3. กรณี นศ.ไม่ได้เข้าฟังบรรยายสรุปตามตาราง สามารถดูวีดีโอคำบรรยายย้อนหลัง(หลังจากอาจารย์บรรยายไปแล้ว 1 สัปดาห์) ผ่าน >> RU Course on Demand (M-Learning) คลิก..
 

>>Application RU Course on Demand<< แอนดรอยด์ (ระบบปฏิบัติการ)

>>Application RU Course on Demand<< ios (ระบบปฏิบัติการ)

 

**รบกวนนักศึกษากรอกแบบประเมินการเรียนการสอน เข้าฟังบรรยายสรุป (เสาร์-อาทิตย์)**
 
**หากนักศึกษามีข้อคำถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนกระบวนวิชาดังกล่าว ให้นักศึกษา ส่งข้อคำถาม คลิก...