ค้นหา

กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๖

กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๖
.....................................................................................................
งดซ้อมย่อย ณ สาขาวิทยบริการฯ ให้นักศึกษาซ้อมตามวิดีทัศน์
>>แนะนำการซ้อมรับปริญญา รุ่นที่ ๔๖ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
>>ข้อปฏิบัติการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ซ้อมใหญ่ วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม - วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ (เว้นวันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕)
รับจริง วันจันทร์ที่ ๔ - วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ (เว้นวันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕) รวม ๔ วัน ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย
>>> ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
***ติดต่อสอบถาม โทร.๐๕๕-๙๔๕๑๑๒-๔
© 2022 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย.ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 Designed By งานสารสนเทศ

เมนูหลัก