ค้นหา

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานและแนะแนวอาชีพ

ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับชมบรรยายสด(online)
เรื่อง
"การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานและแนะแนวอาชีพ"
กับวิทยกรจัดหางานจังหวัดสุโขทัย
นางทัศนีย์ พงษ์ภู่
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดสุโขทัย

ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00น.

ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงชื่อร่วมรับชมได้เลยค่ะ
>>Google meet》
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfRMDz8vv8T.../viewform 

>>ลิงค์แบบประเมิน<<

https://forms.gle/NBnzro8JSdvgvE5y7

© 2022 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย.ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 Designed By งานสารสนเทศ

เมนูหลัก