ค้นหา

ประกาศเปิดรับสมัครโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ป.โท MBA กลุ่มที่ ๑ รุ่นที่ ๓

!!ประกาศเปิดรับสมัคร เข้าศึกษาต่อโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ป.โท MBA กลุ่มที่ ๑ รุ่นที่ ๓ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย
........................................................................................................................................
>>สมัครผ่านอินเตอร์เน็ต https://spfin.ru.ac.th/.../campus/app/applicationcampus.asp
>>ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.๐๕๕-๙๔๕๑๑๒-๔ ,๐๒-๓๑๐๒๑๐๓ ,๐๙๔-๓๑๐๑๓๗๒
© 2022 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย.ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 Designed By งานสารสนเทศ

เมนูหลัก