ค้นหา

โครงการและกิจกรรม

 

 ประจำปี ๒๕๖๕

- วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ บุคลากรสาขาฯ เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร ณ หอประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

- วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ บุคลากรสาขาฯ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

- วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว"

- วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำดำหัวเเละขอพร อาจารย์ ดร.สุรพัฒน์ มังคะลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดสุโขทัย และนายปริญญา โสมพัฒนพงษ์ หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๕

- มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย ขอเเสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ (รุ่นที่ ๔๖) ทุกท่าน

- วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ สุโขทัย เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.(จังหวัดเคลื่อนที่) เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เเละติดป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตามโรงเรียนต่างๆ บริเวณในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

- วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำดำหัวเเละขอพร อาจารย์ ดร.สุรพัฒน์ มังคะลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดสุโขทัย และนายปริญญา โสมพัฒนพงษ์ หัวหน้าสำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๕

- มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย ขอเเสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ (รุ่นที่ ๔๖) ทุกท่าน

- วันนี้พลาดไม่ได้ การบรรยายสด(online)"การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานและแนะแนวอาชีพ" วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00น.

- วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะ ในโอกาสเป็นประธานเปิดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมสุโขทัย อบรมเรื่อง การแพทย์แผนไทยในยุคสมัยสุโขทัย และการฝึกทำยาดมสมุนไพร ซึ่งเป็นการจัดโครงการโดย สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียตริ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และท่านอธิการบดีและคณะ ร่วมกันปลูกต้นสุพรรณิการ์ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ

- วันที่ 24 ก.พ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรพัฒน์ มังคะลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมโครงการออกเเบบปรับปรุงศูนย์เรียนรู้และเเสดงผลงานสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมใหญ่ (ชั้น3) สำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย

- วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย แนะเเนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี และระบบ Pre-degree ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก นักเรียนระดับชั้น ม.๔ จำนวน ๑ ห้อง (ผ่านระบบออนไลน์เเพลตฟอร์ม Google Meet)

- วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ แนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และ ระบบ Pre-Degree ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย

- วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ อาจารย์ ดร.สุรพัฒน์ มังคะลี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย บุคลากร วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุเสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช(องค์พ่อขุนหยกขาว) ณ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย เนื่องใน"วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"

 ประจำปี ๒๕๖๔

- วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

- วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี

- พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์" เนื่องในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี๒๕๖๔

- ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันปิยะมหาราช

- วันที่ ๑๗ มกราคม ของทุกปีเป็น “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช “

ประจำปี ๒๕๖๓

- งานวันสถาปนาครบรอบ ๔๙ ปีรามคำแหง 

- งานเลี้ยงวันสถาปนาครบรอบ ๔๘ ปีรามคำแหงและงานปีใหม่ ๒๕๖๓

- วันที่ ๑๗ มกราคม ของทุกปีเป็น “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช “

- ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร(ซ้อมย่อย)

 

ประจำปี ๒๕๖๒

- ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 

- รับรองคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ประจำปี ๒๕๖๑

- ภาพบรรยากาศซ้อมรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร(ซ้อมย่อย) รุ่นที่ ๔๔

- พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

© 2022 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย.ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 Designed By งานสารสนเทศ

เมนูหลัก