ประกาศโครงการพิเศษรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เรื่อง งดบรรยาย สำหรับนักศึกษาปริญญาโท โครงการศึกษาภาคพิเศษ

Print

ประกาศโครงการพิเศษรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

เรื่อง งดบรรยาย

สำหรับนักศึกษาปริญญาโท โครงการศึกษาภาคพิเศษ

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

***ในวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2562

Tags: ,